Druki rekrutacyjne dla rodziców:
  • Instrukcja Bezpieczeństwa dotycząca bezpiecznych i higienicznych warunków działania Żłobka oraz postępowania w razie stwierdzenia przypadku podejrzenia zakażenia wirusem Covid-19 w Żłobku Samorządowym „Raj Malszka” w Domaszowicach  (pobierz)