Dyrektordr Małgorzata Wolska – Długosz 
Opiekunkamgr Dorota Jarosz
Opiekunkamgr Anna Bagińska
Opiekunkamgr Milena Malarecka
Opiekunkamgr Barbara Chrobot
OpiekunkaEwa Trzpiot
Opiekun/ PielęgniarkaEwa Nowak
Opiekun/ PołożnaKarolina Gała
Woźna Ewelina Grzegolec