7.00-8.30 : Schodzenie się dzieci do Żłobka

8.50: Czynności higieniczne i przygotowanie do I. śniadania

9.00: I śniadanie

9.30- 9.50: Zajęcia tematyczne

9.50: Czynności higieniczne i przygotowanie do II. śniadania

10.00: II śniadanie

10.30- 11.30: Swobodne zabawy dzieci

11.30- 11.50: Zajęcia tematyczne

11.50 : Czynności higieniczne i przygotowanie do obiadu

12.00: Obiad

12.30: Czynności higieniczne i przygotowanie do leżakowania

13.00-14.30: Leżakowanie

14.30: Czynności higieniczne i przygotowanie do podwieczorku

14.45: Podwieczorek

15.00-15.45: Odbiór dzieci ze Żłobka

Plan dnia w przypadku małych dzieci może ulec modyfikacji, gdyż jest dostosowany indywidualnie do aktualnych potrzeb dziecka.